Ved å fortsette å bla gjennom nettsiden, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les mer.
FAQ

1. Hva koster Eigar?

Den private boligeier kan samle alle eiendommene i systemet, og laste opp dokumentasjon helt gratis.

Den profesjonelle bruker kan registrere seg gratis, og kjøpe lisens etter innlogging. Priser for den profesjonelle presenteres etter innlogging.

Alle brukere med lisens (inkl. gratislisens for privat bruker) har muligheten til å benytte vår prosjektmodul, og du betaler pr. prosjekt. Prisene for bruk av prosjektmodul, varierer alt etter type tiltak, og presenteres i vår prosjektmodul i systemet.

2. Hvor mange eiendommer er det mulig å registrere?

Privat bruker kan aktivisere så mange eiendommer han ønsker, uten kostnad.

Den profesjonelle huseier med Bolig PRO lisens, har også muligheten til å aktivisere så mange eiendommer han ønsker, bolig som næring. Pris for lisensen vil variere i henhold til hvor mange eiendommer som aktiviseres til systemet, men foreløpig kan brukeren aktivisere så mange han ønsker til samme grunnpris (selvsagt uten videre binding knyttet til antall eiendommer som aktiviseres).

3. Hva inngår egentlig i Eigars prosjektmodul?

Alle brukere med lisens har tilgang til vår prosjektmodul, også den private bruker som har gratislisens.

I vår prosjektmodul kan det opprettes prosjekt knyttet til både nybygg og renovering. Vi har egne renoveringsmoduler, som er tilpasset den type renovering du velger, og i tillegg kan du lage din egen. Når prosjekt opprettes inviteres alle leverandørene til én og samme plattform. Hver leverandør blir automatisk tildelt sitt eget fagområde, hvor dokumentasjon og bilder skal lastes opp. Dokumentasjon presenteres da i fagområde, sammen med leverandørens kontaktinformasjon. Leverandør som inviteres til prosjekt, trenger ikke være betalende bruker, men må være registrert bruker for å få tilgang.

I prosjektmodulen er det dokumentdeling, egen funksjon for tilleggsbestillinger, samt kunde/huseier har tilgang til egen budsjettmal. Her kan alle tilleggsbestillinger gjøres, med tilgang for alle leverandører i prosjektet. Det er sømløs tilknytning mellom budsjettmal og undermodul for tilleggsbestillinger. Kunde godkjenner tillegg, og budsjett oppdateres automatisk. Alle kan hente ut rapporter for tillegg de er deltagende i.

Fra prosjektplattform er det link til den digitale boligen. Det vil si at fra byggeplass, kan det tas bilder direkte til rommet i den digitale boligen, eks. av vegger med teknisk installasjon før tildekning.

Når prosjekt avsluttes, overføres det automatisk til den digitale boligen, med status det hadde ved avslutning. Prosjekt kan ikke redigeres av noen, etter det er avsluttet, og følger selvsagt eiendommen ved evt. salg.

Alle brukere med lisens har historisk tilgang til alle prosjekt de har vært deltagende i.

Huseier kan selv opprette renoveringsprosjekt på egen eiendom. Bruker med PRO+ lisens (eks. håndverker), kan opprette prosjekt (nybygg som renovering) og sende prosjekt til den digitale eiendommen.

4. Kan jeg gi andre tilgang til min bolig?

Ja, du kan når som helst gi gjestetilgang til hvem du vil. Det kan være til håndverker, takstmann, megler, bank, forsikring osv. Du setter selv tidsbegrensning, og om gjesten skal få redigeringstilgang. Inviter gjerne også venner/bekjente som digital gjest, eksempelvis om du har ideer/løsninger hos deg som du ønsker å dele.

Du kan også opprette en delingslenke, som mer vil være en “offentlig deling”. Med det, så menes det at lenken kan deles fritt, og er smart å bruke om du eksempelvis skal selge boligen din. Delingslenken gir kun lesetilgang, og du kan selvsagt også her sette tidsbegrensning for hvor lenge lenken skal være aktiv. Bare husk, har du opprettet og delt en delingslenke, kan denne også fritt deles videre til andre. Se våre bruksvillkår og personvernerklæring for nærmere informasjon.

5. Hva skjer når jeg selger eiendommen?

Den digitale eiendommen i Eigar, følger alltid registrert hjemmelshaver (eier). Det vil si at når du selger eiendommen, så vil du automatisk miste tilgang til denne, og ny eier får tilgang så snart han blir registrert som ny eier.

All dokumentasjon som er lastet opp, eller sendt til eiendommen, følger da også med. Det kan være lurt å gå igjennom dokumentasjon du selv har lastet opp. Du kan for øvrig ikke slette dokumentasjon håndverker har sendt til din postkasse, eller dokumentasjon som er lastet opp i prosjekt. Dette for å sikre at dokumentasjonen alltid er tilgjengelig for eieren av eiendommen. Husk at dokumenter i “lukket mappe” slettes automatisk når eiendommen selges.

Ut over en gjennomgang av dokumentasjon du selv har lastet opp, trenger du ikke gjøre noe når eiendommen selges. Overførsel til ny eier skjer automatisk.

Husk fordelene du har, og bør benytte når du skal selge. Du kan dele eiendommen, og dermed skape et tryggere boligsalg. Se også punkt 4 og 6 i FAQ.

6. Strengere krav til boligselger, kan Eigar hjelpe?

Ny lovendring med virkning fra 01.01.2022, gir et noe strengere krav til boligselger. Kort fortalt skal endringene stimulere til at selger fremskaffer mest mulig dokumentasjon, samtidig som det blir ansett at kjøper har kjennskap til all dokumentasjon som fremmes i salgsdokumentene.

Eigar hjelper deg som skal selge boligen, allerede i dag! Det som er viktig er å loggføre alle tiltak som gjøres i boligen, og samle dokumentasjon knyttet til det som gjøres (eks. FDV, faktura m.m.). Hos Eigar kan du enkelt registrere mindre tiltak, og laste opp dokumentasjon/bilder til hvert tiltak. Du kan også enkelt loggføre renoveringer du allerede har hatt. Ved større renoveringstiltak, eks. bad, kan du bruke vår prosjektmodul (se også pkt. 3 i FAQ). Eigar er er utviklet slik at det skal være svært enkelt for deg som huseier å samle/innhente dokumentasjon, og på en måte som enkelt presenteres kjøper den dagen boligen selges.

Når du skal selge kan du gi både megler og takstmann gjestetilgang, slik at de får et godt grunnlag til sin jobb. Videre oppretter du delingslenke, så kan potensiell kjøper rolig bli kjent med boligen fra egen sofakrok.

Vi sender deg gjerne vår brosjyre “Fra nybygg til salg med Eigar”, ta kontakt på post@eigar.no