Ved å fortsette å bla gjennom nettsiden, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les mer.
Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Eigar tar personvern på alvor. Denne erklæringen er utarbeidet, slik at du som bruker skal forstå hvilke personopplysninger vi innhenter, hvorfor de innhentes, hvordan de brukes og hva som deles med andre.

PERSONOPPLYSNINGER VI FÅR FRA DEG

Når du registrerer deg som Bruker i Tjenesten, oppgir du navn, e-post og telefonnummer. Når du som registrert Bruker, og ønsker å aktivisere din eiendom til Tjenesten, spør vi i tillegg om ditt personnummer. Tjenesten har integrasjon med Ambita, og personnummer benyttes kun til å indentifisere deg som hjemmelshaver til riktig eiendom i matrikkelen (Statens kartverk). Vi lagrer ikke ditt personnummer i vårt system.

PERSONOPPLYSNINGER VI FÅR FRA ANDRE

Ved å aktivisere eiendommen i Tjenesten, hentes navn til hjemmelshaver og adresse som er registrert på eiendommen i matrikkelen. Denne informasjonen synliggjøres på siden «Teknisk info», og boligens forside i systemet.  

Vi innhenter kun opplysninger om deg, dersom du blir en registrert bruker via en registrert bedrift, som bruker tjenesten i sin virksomhet, eks. en håndverkerbedrift. Opplysningene som da innhentes er ditt navn, e-post og telefonnummer.

DETTE BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE TIL

Vi bruker personnummer kun til å identifisere deg til eiendommen(e) som er registrert på deg som hjemmelshaver i matrikkelen (Statens kartverk). Vi spør om personnummer fra deg når du skal aktivisere eiendommen på siden «Mine eiendommer» i Tjenesten.

Vi bruker e-postadressen til:

  • Å sende viktig informasjon som systemvarslinger for vedlikehold og viktige nyheter i Tjenesten.
  • Velkomst-mail ved første gangs innlogging.
  • Når tilleggsarbeid er sendt deg for godkjenning i vår prosjektmodul.

Brukere som har hjemmel til (eier) samme eiendom, vil alle ha samme tilgang til eiendommen i tjenesten, men da fra hver sin brukerplattform. De vil da kunne se ditt navn, og i tillegg har tilgang til lukket mappe. 

VÅRE ANALYSE- OG TREDJEPARTSVERKTØY

Eigar benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i anonymisert form, slik at ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person. Statistikken kan likevel danne grunnlag for markedsføring rettet mot utvalgte målgrupper. Dataene som samles inn lagres på Googles servere og slettes etter 24mnd. hvis du ikke har returnert til nettstedet i løpet av denne perioden.

Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

HVORDAN DELES PERSONLIG INFORMASJON I EIGAR?

Eiendomsinformasjon som mottas via Ambita, kan deles med andre profesjonelle aktører som bruker tjenesten (eks. håndverkere som ønsker å sende dokumentasjon til din eiendom). Eiendomsinformasjonen inneholder ikke andre personopplysninger enn navn og adresse, som for øvrig også er offentlig tilgjengelig i Matrikkelen (Statens kartverk). Når et prosjekt opprettes, vil vi ut over dette også dele ditt telefonnummer og e-postadresse, som da blir synlig for alle som er involvert i prosjektet.

Ut over ovennevnte, deler ikke Eigar dine personlige opplysninger med annen part.  Deling kan imidlertid skje fra brukers side ved følgende tilfeller.

  • Gjestedeling:

Som Bruker kan du opprette gjestetilgang. Dette gjør du ved å klikke på «del eiendom», på siden «Mine eiendommer». Du kan velge mellom å gi redigering og/eller lesetilgang, samt hvorvidt du ønsker gjesten skal ha tilgang til forsikringsmappe. All informasjon, inklusive bilder og dokumenter, vil være tilgjengelig for gjesten, med unntak av lukket mappe som er forbeholdt hjemmelshaver(e) alene.  Du bestemmer selv varigheten av gjestetilgang, og kan redigere samt slette tilgangen når som helst. Andre hjemmelshavere vil ha samme redigeringsmuligheter.

  • Offentlig delingslenke:

Som bruker kan du opprette en delingslenke. Dette gjør du ved å klikke på «del eiendom», på siden «Mine eiendommer».  Denne delingen er praktisk, eksempelvis dersom du skal selge boligen din. Du bestemmer selv varigheten av lenken, og kan redigere samt slette tilgangen når som helst. Andre hjemmelshavere vil ha samme redigeringsmuligheter.

SÆRSKILT VED OFFENTLIG DELING:

Ved å opprette en offentlig delingslenke, vil innholdet på din eiendom bli presentert på en måte som gjør den offentlig tilgjengelig. Bruker som får tilgang til lenken, kan eksempelvis fritt dele denne med andre, som da vil få tilsvarende tilgang. Bruker av lenken får tilgang til eiendommen den opprettes på i tjenesten, inkl. underliggende dokumentasjon og foto. Den gir imidlertid kun lesetilgang, og brukeren kan ikke gjøre endringer. Lenken gir selvsagt ikke tilgang til lukket mappe, som alltid er forbeholdt hjemmelshaver(e) alene.

Du deler følgende informasjon om eiendommen:

Adresse                                            

Bruksenhet

Matrikkel                                           

Andelsnummer

Hjemmelshaver                  

Andel             

Bygninger

Videre vil bruker av lenke få tilgang til følgende mapper, inkl. underliggende foto og dokumenter:

Innsiden                                             

Rapport arkiv

Renoveringshistorikk                    T

Teknisk info

Verdivurdering                                 

Forsikringer (valgfri, og velges ved oppretting av lenke).

EKSTERN BEHANDLING

Eigar kan overlate dine personopplysninger til våre databehandlere, f.eks. i forbindelse med administrasjon av IT-systemer, men da kun til våre formål og etter instruks fra Eigar. Vi inngår databehandleravtaler som er i samsvar med GDPR ordningen med alle våre databehandlere.

SLETTING AV BRUKER-ID

Du kan slette din bruker-ID hos oss, når som helst. Du må da kontakte oss på post@eigar.no , så vil vi slette din brukerkonto.

Ved sletting av brukerkonto, vil du miste all tilgang til våre tjenester, og   personligopplysningene går tapt. Sletting av brukerkonto vil imidlertid ikke slette eiendommen(e) eller dokumentasjon som er lastet opp på eiendommen(e). Det gjelder også dokumentasjon og bilder bruker selv har lastet opp. Bruker må da selv sørge for å slette dokumenter, som det ikke er ønskelig skal videreføres til senere eier av eiendommen(e). Dokumenter som er sendt inn av håndverkere og andre fagfolk som selv benytter tjenesten, lar seg imidlertid ikke slette. Denne informasjonen må lagres, slik at den er tilgjengelig for fremtidige eiere, i tillegg til at håndverkerens egen dokumentasjonshistorikk må sikres.

  • Personopplysningene dine, dvs. e-postadresse, telefonnummer slettes umiddelbart.
  • Dokumenter som ligger i «lukket mappe» slettes innen 3 måneder. Dette gjøres for å forhindre tap av opplysninger dersom du skulle ombestemme deg, eller slette ved en feil.

PERSONVERN OG SIKKERHET

Eigar arbeider målbevisst for å ivareta informasjonssikkerheten, og har truffet sikkerhetstiltak som skal sikre vern for alle de personopplysningene som vi behandler. Det er imidlertid slik at grunnet stadig nye sikkerhetstrusler, kan vi ikke garantere en 100 % sikkerhet. Eigar gjennomfører en regelmessig intern oppfølging av hvorvidt retningslinjer og tiltak er tilstrekkelig overholdt.

DETTE SKJER VED SLETTING AV BRUKERKONTO

Når du sletter kontoen fra Tjenesten, fjerner vi personopplysningene dine for godt fra våre sikkerhetskopier, logger og arkiv etter 1 år. Opplysningene må lagres 1 år for enkelte juridiske, sikkerhets- og forretningsbehov.

DINE RETTIGHETER:

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

Rett til korrigering. Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet, og ufullstendige opplysninger utfylt.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, og alltid hvis behandlingen er med tanke på direkte markedsføring.

Rett til å klage. Du kan til enhver tid melde inn klage til Datatilsynet angående vår behandling av personopplysninger. Se mer på datatilsynet.no, hvor du også finner mer informasjon om dine rettigheter.

Har du spørsmål til våre retningslinjer for personvern, eller ønsker å rapportere brudd – kontakt oss på:

Eigar AS

Brannstasjonsveien 8

4312 SANDNES

MOB: 984 92 450 E-post: post@eigar.no