Ved å fortsette å bla gjennom nettsiden, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les mer.

Har du en eiendom, har du nå også en vedlikeholdsplan hos oss!

Eier du en bolig, hytte, leilighet, næringbygg, eller hva det nå måtte være, ja da har du nå tilgang til en vedlikeholdsplan hos oss. 

Fremtidens miljøutfordringer krever at vi må tenke nytt, også innen bolig og eiendom. Men ikke bare måten vi bygger på. Vi må også ha fokus på hvordan vi best mulig kan ta vare på bygningsmassen vi har. 

En bygning som blir tilført et jevnlig og riktig vedlikehold, er besparende, verdiskapende, og ikke minst bærekraftig! Derfor har Eigar utviklet en vedlikeholdsplan som skal gjøre det lett for deg som huseier å ta vare på bygningen din. 

I arbeidet med å utvikle vår vedlikeholdsplan, har vi hatt særskilt fokus på 5 punkter, som vi mener er vesentlige for at man skal lykkes med et verdifullt vedlikehold. 

  • Kunnskap i tidlig fase! Huseier må få føring for hva som bør gjøres, samt hvor og hvordan. Hos Eigar kan dette enkelt tilrettelegges, allerede i byggefasen. 
  • Frihet til å velge! Ikke alle besitter med kunnskap eller evne til å gjennomføre vedlikehold. Det må være enkelt å be om bistand, og at dette skjer på huseiers egenplattform. 
  • Loggføring og dokumentering! Å kunne dokumentere vedlikehold underveis er vesentlig. Det er av stor verdi den dagen garantien skal benyttes, og ikke minst i møte med bank forsikring og potensiell kjøper. 
  • Gode rutiner! Nøkkelen til skadeforebygging ligger i gode rutiner, og god planlegging. Å sette viktige gjøremål og tiltak i system gjennom en langsiktig vedlikeholdsplan, skaper god kontroll og oversikt. 
  • Økonomisk forutsigbarhet! Dersom man i tidlig fase er forberedt på kostnadene som kommer, er det enklere å planlegge og legge til rette for at nødvendige tiltak faktisk gjennomføres. 

Alle ovennevnte punkt danner fundamentet for vår vedlikeholdsplan, og resultatet er det vi kaller en “levende vedlikeholdsplan”, Altså ikke bare en plan, men en plan satt i system for gjennomføring!


I Eigars vedlikeholdsplan kan du generere rapport, og allerede på side 2 får du en kort oppsummering av det mest vesentlige. Når du genererer rapport henter den informasjon om både eiendom, og bygningsmasse, da også ut over det som er lagt inn i selve vedlikeholdsplanen. På 1-2-3 så har du en samlet rapport med full oversikt.

Eigars vedlikeholdsplan er “levende”. Det vil si at alle oppgaver som du, eller din konsulent legger inn, kan overføres til et årshjul. Her har du oversikt over alle tiltak på alle bygninger, 10 år frem i tid. Du kan også knytte leverandør til den enkelte oppgave, og han får tilgang til din vedlikeholdsplan fra sin plattform. Alle oppgaver loggføres automatisk til din digitale eiendom i Eigar, uavhengig av hvem som utfører.

En annen vesentlig ting å bemerke seg, er at allerede fra byggestart kan vedlikeholdsplan tilrettelegges for huseier. Er du rørlegger kan du legge inn oppgave til huseier for kontroll av ekspansjonskar, samtidig med en enkel føring for hvordan det skal gjøres. Huseier får pushvarsel når det skal utføres, og det loggføres automatisk på eiendommen når oppgaven arkiveres.

I tillegg kan FDV legges direkte inn til gjeldende bygningsdel, og på denne måten blir ikke FDV lenger “passiv dokumentasjon”, og er tilgjengelig uavhengig av hvem som utfører jobben. Da enten det er huseier selv, eller om han velger å benytte sin leverandør til oppgaven.


Er du knyttet til et sameie, borettslag eller næringseiendom?

I Eigar kan du samle alle eiendommene med tilhørende bygningsmasse. Enten du er knyttet til et sameie, borettslag, eller kanskje du har flere næringseiendommer og boliger fordelt på ulike selskap? Hos Eigar kan du samle dem alle på din plattform, med eiendommene presentert under sitt respektive selskap. Opprett flere brukere under ditt selskap, knytt til deg dine samarbeidspartnere, og du er i gang.

Etterslep på vedlikehold er som en stor gjeld, som en gang må betales. Husk, det er hva du gjør i dag som setter føring for hvordan fremtiden skal bli for deg og dine bygg.

Spar penger og skap verdi, samtidig som du tar et steg i en bærekraftig retning, ikke bare for deg selv og ditt selskap, men også for dine samarbeidspartnere. Sist men ikke minst, du legger til rette alt i en digital løsning som enkelt overføres neste eier.

Ta kontakt!

Tips en venn om Eigar

eigar.no Facebook